About us

Na een lange intense bezigheid op de persoonlijke sociale netwerken heb ik besloten om een opleiding te volgen.

De opleiding als Social Media Consultant heb dan ook gevolgd bij Syntra Midden-Vlaanderen in Oudenaarde.

Na de examens heb ik dan ook met trots mijn getuigschrift in handen mogen nemen en zo is de stap gekomen om zelf mijn bedrijfje op te richten in deze branche.

Het is dus de bedoeling om bedrijven te helpen bij hun eerste stappen in de wereld van de Sociale Media en ze daar dan ook verder te begeleiden als ze dit wensen. Bedrijven die zelf al de stap gezet hebben maar advies willen zijn natuurlijk ook welkom

De meest gekende en gebruikte zijn natuurlijk Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram en Pinterest.

Een domeinnaam en eenvoudige website voor een klein budget kunnen we u natuurlijk ook aanbieden.

U kan F-Media volgen op Facebook maar natuurlijk kan je mij persoonlijk op alle Sociale Netwerken terugvinden onder de naam Amelynck Frank.

After a long intense commitment to personal social networks, I decided to get an education.

Training as Social Media Consultant therefore have followed at Syntra Central Flanders in Oudenaarde. After the exams, I also proudly take my certificate in hands and so the step has come to set up my own company in this industry.

It is intended to help companies in their first steps into the world of social media and there therefore further guide as they wish. Companies themselves have already put the step but want his advice also welcome

The best known and used his course Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram and Pinterest.

A domain name and simple website for a small budget, we can also offer natural.

You can follow F-Media on Facebook but of course you can find me personally on all Social Networks under the name Frank Amelynck.

fb_profielfoto_2